Na této stránce nesbíráme žádná uživatelská data o svých návštěvnících (a tedy ani nemáme co sdílet s třetími stranami, za marketingovými či jinými účely).

Vedeme si pouze anonymní statistiky o našich návštěvnicích, které mohou zahrnovat informace jako:

Při sběru těchto statistik nepoužíváme žádné cookies a návštěvníkovu IP adresu ukládáme pouze v anonymizované podobě. Veškeré tyto informace ukládáme v rámci webu a nesdílíme je s nikým dalším.